al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Dades Generals

Clariana de Cardener

Codi
250753
Comarca
Solsonès
Població
162
Superfície
40,78
Densitat
4
Altitud
500

Superfície (km²)

Municipi
40,78
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4
Comarca
13,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
86
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
76
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
162
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
22
Comarca
2.043
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
106
Comarca
8.713
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
2.319
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
525
Catalunya
250.143

Població

Municipi
158
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
1.066
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
52
Comarca
4.511
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
14
Comarca
1.112
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
192
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
83
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
7
Comarca
977
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
54
Comarca
4.202
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
12
Comarca
1.207
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
333
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
75
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
144
Comarca
10.762
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
9
Comarca
920
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
1.918
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
158
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
155
Comarca
12.119
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
1.481
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
158
Comarca
13.600
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
83
Comarca
6.103
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
778
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
83
Comarca
6.881
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
72
Comarca
6.016
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
703
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
75
Comarca
6.719
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
4
Comarca
365
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
314
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
4
Comarca
679
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
51
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
3
Comarca
98
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
81
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
2
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
2
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
151
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-9
Comarca
2.210
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6
Comarca
17,58
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
4,09
Comarca
1,13
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-10,1
Comarca
16,45
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
137
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
129
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
129
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
118
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
137
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
14
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
19
Comarca
167
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
33
Comarca
261
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
10,2
Comarca
20,7
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,5
Comarca
28,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
30,7
Comarca
22
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
33,6
Comarca
28,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
10.046
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
122
Comarca
9.824
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
92,6
Comarca
83,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
117
Comarca
9.735
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,5
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
55,7
Comarca
49,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
115
Comarca
9.786
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
43
Comarca
3.352
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
36
Comarca
2.754
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
79
Comarca
6.106
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
85
Comarca
6.496
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
160
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
980
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
375
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.890
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
415
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
115
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
810
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.540
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.460
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.240
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.190
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.890
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
8
Comarca
615
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
45
Comarca
3.407
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
796,9
Comarca
863,35
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
20
Comarca
1.534
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
21
Comarca
1.475
Catalunya
775.829

Total

Municipi
41
Comarca
3.009
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,1
Comarca
72,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
38,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,1
Comarca
303,3
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
25,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
0,2
Comarca
195,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
2,9
Comarca
267,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
3,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
41
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
23
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
70
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
105
Comarca
12.271
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
39.886
Comarca
35.361
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
223
Comarca
295
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.007
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.294
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
670
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
382
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.052
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
473
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
46
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
83
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
67
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
670
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
25
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
198
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
14.045
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
3.605
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
973.922
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
11
Comarca
2.626
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
90
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
12
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
28
Comarca
715
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
1
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
291
Comarca
2.319
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
5
Comarca
122
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
31
Comarca
840
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
129
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
29
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
71
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
26
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
255
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
1,34
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
38,3
Comarca
47,1
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
6
Comarca
44
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
267,57
Comarca
3.817,88
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions